Elektronski naslovi strokovnih delavcev

Adamek Barbara barbara.adamek0@gmail.com
Andlovec Mateja mateja.andlovec@miroslav-vilhar.si
Antloga Gregor gregor.antloga@miroslav-vilhar.si
Argenti Mojca argentim@yahoo.com
Babić Tinkara tinkara.babic@miroslav-vilhar.si
Bajec Dušan dusan.bajec@miroslav-vilhar.si
Belc Jasna jasna.belc@miroslav-vilhar.si
Benčina Erika erika.bencina@miroslav-vilhar.si
Biščak Veronika veronika.biscak@miroslav-vilhar.si
Blažič Klemenc Andreja andreja.blazic-klemenc@miroslav-vilhar.si
Blažon Cilka cilka.blazon@miroslav-vilhar.si
Bratina Klun Anica anica.bratina-klun@miroslav-vilhar.si
Bunderla Vesna vesna.bunderla@miroslav-vilhar.si
Bušen Mateja mateja.busen@miroslav-vilhar.si
Cej Tjaša tjasa.cej@miroslav-vilhar.si
Cej Zala zala.cej@gmail.com
Čeč Turk Jana jana.cec@miroslav-vilhar.si
Čeligoj Anica anica.celigoj@miroslav-vilhar.si
Česnik Bojana bojana.cesnik@miroslav-vilhar.si
Debevec Darja darja.debevec@miroslav-vilhar.si
Debevec Grossi Martina martina.debevec-grossi@miroslav-vilhar.si
Delak Ana ana.delak@miroslav-vilhar.si
Delak Helena helena.delak@miroslav-vilhar.si
Dernikovič Tjaša tjasa.dernikovic@miroslav-vilhar.si
Ercigoj Andreja andreja.ercigoj@miroslav-vilhar.si
Franko Stanka stanka.franko@miroslav-vilhar.si
Furlan Anita anita.furlan@miroslav-vilhar.si
Grželj Erika erika.grzelj@miroslav-vilhar.si
Hrenovec Katja katja.hrenovec@miroslav-vilhar.si
Jaksetič Darja darja.jaksetic@miroslav-vilhar.si
Jerončič Senka senka.jeroncic@miroslav-vilhar.si
Jovanović Bojan bojan.jovanovic@miroslav-vilhar.si
Katič Vladka vladka.katic@miroslav-vilhar.si
Klanjšek Mojca mojca.klanjsek@miroslav-vilhar.si
Kobe Bojana bojana.kobe@miroslav-vilhar.si
Kocjančič Mateja mateja.kocjancic2@miroslav-vilhar.si
Kogoj Vera vera.kogoj@miroslav-vilhar.si
Kolar Janja janja.kolar1@miroslav-vilhar.si
Kranjc Ritonja Nevija nevija.kranjc-ritonja@miroslav-vilhar.si
Krečič Suzana suzana.krecic@miroslav-vilhar.si
Lapajne Pavšič Polona polona.lapajne-pavsic@miroslav-vilhar.si
Likar Mirjam mirjam.likar@miroslav-vilhar.si
Likon Turk Andreja andreja.likon-turk@miroslav-vilhar.si
Matić Tatjana tatjana.matic@miroslav-vilhar.si
Mihelj Maja maja.mihelj@miroslav-vilhar.si
Mikulčič Nika nika.mikulcic@miroslav-vilhar.si
Mislej Tjaša tjasa.mislej@miroslav-vilhar.si
Modrijan Mateja mateja.modrijan@miroslav-vilhar.si
Mrak Nina nina.mrak@miroslav-vilhar.si
Mrše Skvarča Tina tina.mrse-skvarca@miroslav-vilhar.si
Negro Bojana bojana.negro@miroslav-vilhar.si
Novak Klavdija klavdija.novak@miroslav-vilhar.si
Oražem Grm Barbara barbara.orazem-grm@miroslav-vilhar.si
Palinkaš Dolores dolores.palinkas@miroslav-vilhar.si
Pecman Damijana damijana.pecman@miroslav-vilhar.si
Penko Mateja mateja.penko2@miroslav-vilhar.si
Penko Željka zeljka.penko@miroslav-vilhar.si
Petrovčič Nadja nadja.petrovcic@miroslav-vilhar.si
Pivka Saša sasa.pivka@miroslav-vilhar.si
Počkar Alenka alenka.pockar@miroslav-vilhar.si
Polh Alenka alenka.polh@miroslav-vilhar.si
Premrov Romana romana.premrov@miroslav-vilhar.si
Preradović Maja maja.preradovic@miroslav-vilhar.si
Rebec Matej matej.rebec@miroslav-vilhar.si
Rep Irena irena.rep@miroslav-vilhar.si
Ritonja Nejka nejka.ritonja@miroslav-vilhar.si
Šajn Irena irena.sajn@miroslav-vilhar.si
Šimnic Franci franci.simnic@miroslav-vilhar.si
Škrabec Irena irena.skrabec@miroslav-vilhar.si
Škrlj Branka branka.skrlj@miroslav-vilhar.si
Turk Novak Petra petra.turk-novak@miroslav-vilhar.si
Udovič Blažek Marija marija.udovic-blazek@miroslav-vilhar.si
Ulaga Neva neva.ulaga@miroslav-vilhar.si
Urbas Andrejka andrejka.urbas@miroslav-vilhar.si
Vadnjal Naja naja.vadnjal@miroslav-vilhar.si
Valenčič Mirko mirko.valencic@miroslav-vilhar.si
Vampelj Simona simona.vampelj@miroslav-vilhar.si
Veber Mateja mateja.veber@miroslav-vilhar.si
Vidmar Karmen karmen.vidmar@miroslav-vilhar.si
Vilar Janja janja.vilar@miroslav-vilhar.si
Vogrinec Jesenšek Barbara barbara.vogrinec-jesensek@miroslav-vilhar.si

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost